رولربرینگهای استوانه ای SKF

SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS

رولر برینگهای استوانه ای در مدل های یک ردیفه دو ردیفه و بدونه قفسه تولید میگردد ودر ابعاد طرحا و اندازه های مختلف تولید میشود.