رولربرینگهای توریدال SKF CARB

SKF CARB TORIDAL ROLLER BEARINGS

یک رولر بیرینگ شعاعی است که با تکنولوزی بسیار جدید تولید و ساخته شده و تنها شرکت()از سال 1995 شروع به تولید آن نموده است کاربرد این بلبرینکها استثنایی درفن ها صنایع کاغذ و چوب بیشتر از سایر کاربرد هایش است.