LGMT 3

LGMT 3

جهت مصارف عمومی ، صنعتی و خودروسازی  می باشد.این کیفیت گریس مناسب برای طیف گسترده ای از مصارف صنعتی و خودروسازی که نیاز به چربی سفت دارند می باشد.
مهارکننده زنگ زدگی عالی
مقاومت عالی در برابر خوردگی در محدوده ی درجه حرارت
به طور مداوم در دمای محیط بالای 35 درجه سانتی گراد
ماشین ، تراکتور ، تریلر ها
موتور های الکتریکی بزرگ
میل گاردن
تجهیزات کشاورزی
دارای رنگ زرد کهربایی
بهترین عملکرد گریس در دمای 120 درجه تا 30- درجه از لحاظ برودت می باشد.