اورینگ Simrit

اورینگ ها در مدل های  مختلف و متریال های گوناگون جهت مصارف مختلف ساخته میگردند و انواع اورینگ ها به قرار زیر است:
اورینگ(ORING)
وی پکینگ(V PACK)
یو رینگ(U RING)
وی رینگ(V RING)
ایکس رینگ(X RING)
و چندین مدل های دیگر که برای مصارف دیگر ساخته میشود.